ערב נר שני חג החנוכה משכן נשיא ההמדינה טקס מצטייני המוסד במעמד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ראש הממשלה בנימין נתניהו ראש המוסד יוסי כהן Photo by Kobi Gideon / GPO
24h/24 et 6j/7 : Vous souhaitez rester informé ? Rejoignez les fils d'actualités sur Facebook Rejoignez notre page Facebook.

Le chef du Mossad, Yossi Cohen, et le commandant du sud Ratzi Halevi se sont rendus secrètement au Qatar pour tenter de parvenir à un règlement et à un calme dans la bande de Gaza , a déclaré Walla.

LIRE LA SUITE 

 

Articles en soldes

Épaisse Bottes Plateforme Chaude Chaussures Décontractées Prix original: ILS 359.41 Prix actuel : ILS 186.90 Cliquer & Acheter: https://s.click.aliexpress.com/e/_mNC34bw Code Infos Israel News sur AliExpress : ALCKGQYB

IMPORTANT : Nous sommes tous des bénévoles et préparons des repas aux soldats lors de cette guerre innatendue.

Pour faire un don par Paypal ou CB , cliquez sur le bouton "Faire un don" par PAYPAL OU CARTE BANCAIRE :

COUPONS REDUCTIONS SUR ALIEXPRESS VALABLE JUSQ'AU 17 Novembre

❤️ Pour un minimum d'achat de 250 $ : remise de 40  $ - COUPON AEUS40

https://s.click.aliexpress.com/e/_onQkZdz

❤️Pour un minimum d'achat de 100 $ : remise de 15 $ - COUPON US15

https://s.click.aliexpress.com/e/_olcADIP

REJOIGNEZ NOUS

Vous pouvez nous joindre sur notre canal Telegram afin de mettre fin à la censure sur Facebook qui vous empêche de voir notre fil d'actualités depuis plus de deux années ! : https://t.me/infoisraelnews

De vous réabonner à ma timeline sur Facebook : https://www.facebook.com/alyaexpress/
De vous réabonner sur notre page Facebook :
De vous joindre sur notre Twitter : https://twitter.com/InfosIsraelNews
Ce sont les liens de tous nos sites d'informations :
Alyaexpress-News : https://alyaexpress-news.com/
Infos Israel.News : https://infos-israel.news/
Rak Bé Israel : https://rakbeisrael.buzz/
CQVC.online : https://cqvc.online/
La Roulotte du Hayal : https://sosnetivot.com/